P1244265.jpg
Potato, Cheese, & Onion (4)

Potato, Cheese, & Onion (4)

C$10.00Price

4 perogies (1 pkg)

Ingredients: Potato, Velveeta Cheese, Onion & Salt
Dough: Flour, Egg, Salt, & Water
Cooking Instructions: Simply Thaw & Fry